Adwokat Aleksandra Tatarewicz, Kancelaria Adwokacka ul. Wieniawskiego 5/9 lokal 206, 61-712 Poznań

+48 793 063 693 tatarewicz@kg-adwokaci.pl

czym się zajmujemy?

W odpowiedzi na wymagania klientów udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma procesowe, reprezentujemy w sprawach sądowych.

Porady prawne

w dogodnych dla Ciebie terminach

pisma procesowe

zawierające aktualną wiedzę

sprawy sądowe

reprezentujemy Cię w sądzie

obsługa prawna

kompleksowa pomoc prawna

O NAS

Adwokat Aleksandra Tatarewicz – od 2013 r. członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Ukończyła stacjonarne studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku akademickim 2011/2012 była wykonawcą projektu badawczego Bilingualism in Roman Law, finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

W semestrze zimowym roku 2012/2013 była stypendystką LLP-Erasmus na uniwersytecie w Kadyksie. Przez cztery lata prowadziła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zajęcia dydaktyczne ze studentami na kierunku prawo, jednocześnie zdobywając doświadczenie zawodowe w kancelarii adwokackiej w Poznaniu. Uczestniczyła od roku 2015 w projekcie badawczym realizowanym jako tzw. Institutenpartnerschaft przez Instytut Historii Prawa Uniwersytetu w Heidelbergu i Katedrę Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego UAM. Brała udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych. Autorka prac publikacyjnych z zakresu prawa cywilnego, porównawczego i terminologii prawniczej. Posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.

Specjalizacje

Nasz zespół zapewnia kompleksową pomoc prawną w prowadzeniu sporów cywilnych, reprezentowaniu klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, a także podejmuje się obrony w sprawach karnych. Rozumiemy biznes i proponujemy optymalne rozwiązania prawne dla przedsiębiorców – tych indywidualnych oraz prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego.

Spory cywilne

Wspieramy naszych klientów w prowadzeniu sporów cywilnych, których przedmiotem jest żądanie świadczenia, ustalenia prawa lub stosunku prawnego bądź jego ukształtowanie. Reprezentujemy powodów jak i pozwanych w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, zobowiązań, a także prawa spadkowego.

Sprawy rodzinne i opiekuńcze

Jeśli Twoje sprawy rodzinne wymagają interwencji prawnej, możesz liczyć na naszą pomoc. Podejmujemy się reprezentowania stron w sprawach rozwodowych, majątkowo-małżeńskich i alimentacyjnych. Mając na względzie dobro małoletnich, występujemy przed sądami, które ustalają zakres władzy rodzicielskiej, miejsce przebywania dzieci i sposób kontaktowania się z nimi.

Prawo karne

Udzielamy pomocy prawnej w sprawach o przestępstwa i wykroczenia, także o charakterze skarbowym. Podejmujemy się pełnienia funkcji obrońcy i pełnomocnika w sprawach o każdym ciężarze gatunkowym.

Prawo administracyjne

Jeśli masz problem z organami administracji to nie wahaj się skontaktować się z nami. Prowadzimy postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne przed wszystkimi instancjami.

Odpowiedzialność urzędnicza

Świadczymy pomoc pracownikom urzędów publicznych, w tym osobom zajmującym stanowiska kierownicze, przeciwko którym wszczęto postępowanie dyscyplinarne, dotyczące odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenia prawa, bądź wobec których skierowano zarzuty dotyczące naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Prawo spółek handlowych

Przeprowadzając pogłębioną analizę prawną stanu przedsiębiorstw, wspomagamy naszych klientów w planowanych transakcjach kapitałowych (połączenie, przejęcie, wydzielenie lub sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa). Jednocześnie nadzorujemy przebieg procesów inwestycyjnych od sporządzenia koncepcji aż do uprawomocnienia wpisu sankcjonującego dokonane zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ochrona dóbr osobistych

Reprezentujemy przed sądami oraz w fazie poprzedzającej skierowanie sprawy na drogę sądową osoby, których dobra osobiste naruszono w prasie, telewizji, Internecie, a także w przestrzeni niepublicznej. Podejmujemy niezbędne czynności w celu zaprzestania naruszeń, usunięcia ich skutków oraz uzyskania zadośćuczynienia za krzywdę doznaną przez naszych klientów.

ochrona zdrowia i prawo medyczne

Doradzamy publicznym i niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej w sprawach związanych z działalnością leczniczą, finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz bieżącym otoczeniem prawnym jednostek ochrony zdrowia. Osobom fizycznym pomagamy w egzekwowaniu praw pacjenta, a w przypadku szkód wyrządzonych przez lekarzy, pielęgniarki, położne lub innych członków personelu medycznego – podejmujemy się występowania z powództwami w imieniu poszkodowanych.

Inwestuj w Polsce i za granicą

Dzięki doświadczeniu zdobytemu za granicą, szczególnie w krajach basenu Morza Śródziemnego, nasz zespół pilotuje przebieg procesów inwestycyjnych z udziałem obcokrajowców w Polsce oraz Polaków za granicą. Podejmując się pracy na rzecz naszych mocodawców, współpracujemy z renomowanymi kancelariami prawniczymi we Włoszech oraz w Hiszpanii.

Ochrona zwierząt

Zwierzęta są wiernymi towarzyszami ludzi. Jesteśmy zainteresowani niesieniem pomocy prawnej w sprawach zwierząt traktowanych w nieludzki sposób.

pomoc dla przedsiębiorców

Wiemy, że początki prowadzenia działalności gospodarczej nie są proste. Pierwszym krokom przedsiębiorców towarzyszą trudne wybory dotyczące ustalenia formy prawnej funkcjonowania na rynku, minimalizacji ryzyka czy zabezpieczenia się przed niepotrzebnymi sporami z kontrahentami, współpracownikami lub instytucjami publicznymi. W tym zakresie świadczymy kompleksową pomoc naszym klientom.

Odpowiedzialność menedżerska

Osoby reprezentujące spółki kapitałowe muszą liczyć się z odpowiedzialnością majątkową za ich długi, jeśli nie skierowały we właściwym czasie do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości. Odpowiedzialność ta obejmuje zarówno zobowiązania prywatnoprawne jak i publicznoprawne. W sporach o ustalenie odpowiedzialności majątkowej członków zarządu podejmujemy się reprezentowania samych menedżerów jak i wierzycieli spółek.

Prawo pracy

Zarówno spory z pracodawcą, jak i pracownikiem mają duży ładunek emocjonalny. Jeśli chcesz poznać swoje prawa, dowiedzieć się jak przepisy prawa pracy funkcjonują w praktyce, czy też poszukujesz pełnomocnika w sprawie przed sądem pracy, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe to informacje zasługujące na szczególną ochronę. W związku z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) zmieniły się obowiązki osób przetwarzających dane, jak i prawa osób, których dane są przetwarzane. W tych zmieniających się warunkach umożliwimy Ci od strony prawnej dostosowanie Twojej działalności do nowych przepisów, a jeżeli Twoje prawa zostały naruszone to pomożemy Ci je wyegzekwować.

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.

KONTAKT

tatarewicz@kg-adwokaci.pl

napisz do nas!